Sedinta C. E. D. O. din 3 septembrie 2015

Curtea Europeana a Drepturilor Omului de la Strasbourg s-a pronuntat astazi, 3 septembrie 2015, impotriva unor state membre ale Consiliului Europei

M. si M. vs. Croatia (nr. 10161/13)

Sõro vs. Estonia (nr. 22588/08)

Berland vs. Franta (nr. 42875/10)

Bekerman vs. Liechtenstein (nr. 34459/10)

Sérvulo  si Associatii – Societate Civila de Avocati  vs. Portugalia (nr. 27013/10)

Sursa: http://www.echr.coe.int

CEDO – Cel mai eficient instrument de punere in practica a drepturilor si libertatilor fundamentale

poza articol CEDO

Și aceasta pentru că instanțele interne, naționale, sunt obligate să aplice dispozițiile Convenției. Statul Român a ratificat Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, la data de 07 iunie 1995, prin Legea nr. 79/1995.

De altfel, Convenția a fost încorporată în legislația națională și face parte din dreptul intern în toate Statele membre ale Consiliului Europei. Competența CEDO de a constata violări împotriva statelor care nu își respectă angajamentele, a făcut ca atunci când nu ți se face dreptate acasă, în statul în care locuiești,  în care călătorești sau lucrezi, să te poți plânge la CEDO, pentru ca acel stat să poată fi tras la răspundere și obligat să repare nedreptatea facută.

De-a lungul anilor, CEDO s-a dovedit a fi un sistem viu care a evoluat odată cu societatea, în principal prin două modalități. Pe de o parte, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin jurisprudența sa, a interpretat, actualizat și explicat constant prevederile Convenției, nu de puține ori extinzând și aplicând dispozițiile acesteia asupra unor situații care nu puteau fi anticipate la momentul semnării Convenției, precum, spre exemplu: protejarea surselor jurnaliștilor, percheziție corporală, sinucidere asistată, probleme legate de avort sau dreptul la viață al embrionilor, sclavia domestică, practicarea concomitentă a două profesii liberale, mediul înconjurăto

Pe de altă parte,  evoluția Convenției s-a facut și prin Protocoale adiționale care au adăugat fie noi drepturi și libertăți fundamentale, fie interdicții pentru statele membre. Spre exemplu, Protocolul nr. 1 a extins sfera garanțiilor CEDO asupra proprietății, iar Protocolul nr.13 a abolit pedeapsa cu moartea.

Deși CEDO nu se poate autosesiza, examinarea plângerilor de violare a Convenției cu care a fost sesizată, fie ele individuale, fie inter-statale, a fost suficientă pentru a modela legislația națională a tuturor statelor membre din Consiliul Europei și a impune prin jurisprudența sa, obligatorie la nivel național, aceleași standarde de garantare a drepturilor și libertăților naționale.

Structura CEDO și cum este reprezentată România

Curtea Europeană de la Strasbourg, CEDO, este formată dintr-un număr de judecători egal cu numărul Statelor membre ale Consiliului Europei, state semnatare ale Convenției, în prezent, 47, și asistată de o Grefă. Judecătorii de la CEDO sunt aleși de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, pentru un mandat unic de 9 ani, dintr-o listă de 3 candidați, înaintată de către fiecare Stat în parte. Deși aleși ca judecători naționali, în numele Statelor care i-au propus, în timpul mandatului ei sunt complet independenți și nu pot desfășura nici un fel de activitate incompatibilă cu obligația de a rămâne independenți și imparțiali.

Grefa este formată din juriști, personal tehnic-administrativ și traducători, angajați pentru a oferi Curții suportul necesar activităților judiciare. La Grefa Curții Europene lucrează un număr de 708 persoane, dintre care 39 sunt români.

CEDO judecă cauzele cu care este sesizată în complet de judecător unic – atunci când constată că cererile sunt inadmisibile, în Comitet de 3 judecători – atunci când este vorba de cazuri repetitive în care CEDO a statuat o jurisprudență constantă, cauze “tip” Brumărescu, spre exemplu, în Camera de 7 judecători – atunci când plângerea cu care este sesizată Curtea comportă mai multe dezbateri și discuții, și în mod excepțional în Marea Camera de 17 judecători, doar atunci când o Cameră se desesizează în favoarea Marii Camere sau când un recurs (cerere de retrimitere) a fost acceptată.

Niciodată un judecător național nu poate forma un complet de judecător unic pentru a pronunța decizii în cauze care au la bază plângeri ale conaționalilor săi și doar în cazuri absolut excepționale poate face parte dintr-un Comitet de 3 judecători. Judecătorul național este însă întotdeauna membru al Camerei de 7 judecători, alături de Președintele Secției din care face parte, împreună cu alți 5 judecători desemnați prin rotație, sau al Marii Camere de 17 judecători, constituită din Președintele Curții Europene, Vicepreședinții Curții, Președinții de Secție și alți judecători aleși prin tragere la sorți. In cazul judecării unei cauze în recurs (ca urmare a unei retrimiteri) sunt excluși din componența Marii Camere judecătorii care au examinat inițial plângerea.

Din punct de vedere administrativ, în acest moment, CEDO este organizată în cinci Secții și Secția Filtru, toate având un Președinte, un Vicepreședinte, un Grefier de Secție și un număr de judecători. Judecătorul național al României face parte din Secția a III-a, având ca Președinte pe judecătorul național al Andorrei, Josep Casadevall, și vicepreședinte pe judecătorul național al Spaniei, Luis López Guerra,  alături de  judecătorii naționali ai Slovaciei, Jan Šikuta, San Marino Kristina Pardalos, al Olandei, Johannes Silvis, al Republicii Moldova, Valeriu Griţco, și al Serbiei, Branko Lubarda. Grefier de Secție este dl. Stephen Phillips.

Există și situații în care judecătorul național nu poate face parte dintr-un complet și nu poate delibera din motive de abținere, indisponibilitate sau scutire și, atunci, Guvernul numește un judecător ad-hoc.

De la data aderării la sistemul Convenției, România a avut la CEDO trei judecători naționali: dl. Marin Voicu (1996-1998), dl. Corneliu Bîrsan (1998-2013) și, în prezent, d-na Iulia Antoanella Moțoc.

De ce este România fruntașă la condamnări poza art cedo

În anul 2014, România a ocupat locul 8 (din 47 de state membre) raportat la numărul de plângeri adresate CEDO per număr de locuitori (după Serbia, Liechtenstein, Ucraina, Moldova, Croația, Muntenegru, Ungaria) și locul 5 ca număr total de plângeri pe rolul Curții Europene (după Ucraina, Italia, Rusia, Turcia).

Într-o radiografie mai exactă, în anul 2014, Curtea de la Strasbourg a analizat 7.223 de plângeri formulate împotriva Statului Român, dintre care 7.096 au fost declarate inadmisibile sau au fost scoase de pe rol. Potrivit datelor publicate pe site-ul său oficial, CEDO a pronunțat 87 de hotărâri în 127 de cazuri (pentru două sau mai multe cazuri conexate s-a pronunțat o singură hotărâre), în 74 dintre acestea Curtea Europeană a sancționat cel puțin o violare a Convenției Europene a Drepturilor Omului, a constatat că nu există nici o violare în 2 cazuri și a luat diferite alte decizii în 11 cazuri. Curtea menționează că s-au formulat 2 cereri de măsuri interimare și că ambele au fost respinse.

Plângerile împotriva Statului Român, soluționate de CEDO în anul 2014, au vizat încălcări ale demnității umane, în principal condițiile de detenție și aplicarea de tratamente inumane și degradante (29 de cauze), dreptului la un proces echitabil (18 cauze), dreptul la libertate (12 cauze), respectarea vieții private și de familie (10 cauze), lipsa unei anchete efective (9 cauze), durata procedurii (6 cauze), decizii naționale nepuse în executare (3 cauze), dreptul la proprietate (6 cauze), dreptul la viață (1 cauză), condamnări în lipsa unei legi care să prevadă fapta ca infracțiune (1 cauză), libertatea de expresie (1 cauză), libertatea de asociere (1 cauză), dreptul la un remediu efectiv (1 cauză) și alte articole ale Convenției  (1 cauză).

Tot în anul 2014, Statul Român și-a asumat răspunderea pentru încălcarea dispozițiilor Convenției, printr-o declarație unilaterală în 64 de cazuri, spre deosebire de 2013 când a recunoscut încălcarile Convenției în doar 38 de cazuri și a ajuns la o înțelegere amiabilă cu victimele încălcărilor Convenției în 51 de cazuri, spre deosebire de 2013 când s-au încheiat înțelegeri amiabile în doar 29 de cauze.

Tipuri de reclamații depuse la CEDO

În fapt, sunt două tipuri de cereri care pot fi adresate Curții de la Strasbourg: așa-numitele cereri individuale, care pot fi depuse de orice persoană, grup de persoane, firmă, societate, ONG și cererile inter-statale, care pot fi depuse de un stat împotriva altui stat.

Marea majoritate a cererilor adresate până în prezent Curții, în medie peste 50.000 pe an, sunt cereri individuale care vizează încălcarea propriilor drepturi și libertăți.

La nivelul întregii Curți Europene, aproape jumătate din numărul total al hotărârilor vizează încălcarea dreptului la un proces echitabil, durata procedurilor și încălcarea dreptului la proprietate, iar peste 10% sunt încălcări care vizează dreptul la viață, la demnitatea umană, precum și violarea interdicției ca o persoană să fie supusă unor tratamente inumane și degradante.

Cazuri importante reprezentate de Diana Dragomir și Asociații în 2014

Dacă ne referim la activitatea Societății noastre de avocați în fața Curții Europeane, cu siguranță, în anul 2014, cea mai relevantă dintre cauzele de la Strasbourg – și în care s-a pronunțat Curtea – este Mateescu împotriva României și nu doar prin aceea că, fiind o cauză nouvelle-afaire , lămurește pentru prima dată la nivelul întregului sistem al Convenției faptul că un profesionist poate practica concomitent două profesii liberale, ci și prin aceea că Statul Român trebuie acum să își schimbe legislația națională în materia profesiilor liberale și să accepte că nu este un motiv de nedemnitate să fii medic și avocat în același timp.

Altfel, majoritatea plângerilor cu care am sesizat Curtea de la Strasbourg în anul 2014 și care se află pe rol, in diverse stadii de judecată, au vizat  încălcări din sfera penalului afacerilor, a modului în care instanțele naționale au dispus măsuri privative de libertate, au administrat probe sau au derulat anchete în diverse dosare penale. Accesul la justiție, dreptul la apărare, dreptul la proprietate, inclusiv sub forma punerii în executare a hotărârilor judecătorești au reprezentat alte încălcări cu care am sesizat, la cererea clienților noștri, Curtea Europeană și care se află în prezent în curs de soluționare.

Calitățile unui avocat pentru CEDO

Ori de câte ori mi se pune o astfel de întrebare nu pot să nu repet că, înainte de toate, un avocat de CEDO trebuie să știe carte. Carte adevărată, serioasă! Trebuie să cunoască foarte bine nu doar procedura Curții Europene, ci mai ales, dreptul intern. Spre exemplu, un avocat care nu poate verifica remediile oferite de dreptul național într-un caz concret, nu poate face o plângere admisibilă la Curtea Europeană pentru simplul fapt că nu poate trece de criteriul de admisibilitate al epuizării remediilor domestice. Din păcate, această “necunoaștere” a procedurilor Curții, a criteriilor de admisibilitate, a dreptului național, sunt și principalele motive pentru care 97% dintre plângerile adresate Curții Europene nici măcar nu se mai înregistrează pe rolul acesteia!

În opinia mea, un dosar bine construit și condus profesional în dreptul național, nu are cum să rămână cu o soluție nefavorabilă la CEDO. Este adevărat, însă, că trebuie multă muncă, determinare și motivare pentru ca,  încă de la prima instanță națională, să conduci un dosar ca și cum te-ai afla în fața Curții de la Strasbourg, invocând în apărarea celui care ți-a încredințat destinul lui, nu doar dispozițiile legislației naționale, ci și jurisprudența Curții Europene, obligatorie pentru oricare dintre instanțele naționale din Statele membre ale Consiliului Europei, inclusiv România.

Sigur, în ani, experiența, miile de dosare lucrate și acel „ceva” care vine dintr-o îndelungată activitate în fața Curții Europene, fac diferența!

Anul 2015 la CEDO pentru România

Tot statistic, întrucât cifrele reușesc să clarifice cel mai bine o imagine de ansamblu, la data de 1 ianuarie 2015, pe rolul CEDO se aflau înregistrate un număr de 4.712 plângeri împotriva României, dintre care 312 erau alocate completului de judecător unic, 1.688  – completului de 3 judecători, 1.336 – completului de 7 judecători și o cauză era deferită Marii Camere – completul de 17 judecători.

La 31 ianuarie 2015, România se afla pe locul 5 (după Ucraina, Italia, Rusia, Turcia) din 47 de state, cu un număr de 3.450 de plângeri pe rolul Curții Europene, respectiv 4,9% din numărul total de plângeri aflate pe rolul Curții Europene, respectiv 69.750 dosare.

E mult, e puțin, cred că nu este atât de important de stabilit. Ceea ce contează, în ultimă instanță, este că, în mod sigur, conlucrarea Curții Europene cu sistemul național de justiție face ca, an după an, pentru tot mai puțini români „dreptatea să umble cu capul spart”.

 

Sedinta C. E. D. O. din 30 iulie 2015

Curtea Europeana a Drepturilor Omului de la Strasbourg s-a pronuntat astazi, 30 iulie 2015, impotriva unor state membre ale Consiliului Europei:

Loisel vs. Franta (nr. 50104/11)

E.A. vs. Grecia (nr. 74308/10)

Zammit and Attard Cassar vs. Malta (nr. 1046/12)

Ferreira Santos Pardal vs. Portugalia (nr. 30123/10)

Voronkov vs. Rusia (nr. 39678/03)

Sursa: http://www.echr.coe.int

Sedinta C. E. D. O. din 23 iulie 2015

Curtea Europeana a Drepturilor Omului de la Strasbourg s-a pronuntat astazi, 23 iulie 2015, impotriva unor state membre ale Consiliului Europei:

Novaković  vs. Croatia (nr. 32096/12)

Andonovski  vs. Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei  (nr. 24312/10)

Aleksandr Shevchenko  vs.  Rusia (nr. 48243/11)

Bataliny vs. Rusia (nr. 10060/07)

Patranin vs. Rusia (nr. 12983/14)

Serikov  vs. Ucraina (nr. 42164/09)

Sursa: http://www.echr.coe.int

Sedinta C. E. D. O. din 21 iulie 2015

Curtea Europeana a Drepturilor Omului de la Strasbourg se va pronunta marti, 21 iulie 2015, impotriva unor state membre ale Consiliului Europei:

A.H. si J.K. vs. Cipru (aplicatiile nr. 41903/10 si nr. 41911/10)

H.S. si altii vs. Cipru (aplicatiile nr. 41753/10, 41786/10, 41793/10, 41794/10, 41796/10, 41799/10, 41807/10, 41811/10, 41812/10, 41815/10, 41820/10, 41824/10, 41919/10 si 41921/10)

K.F. vs. Cipru (aplicatia nr. 41858/10)

Satakunnan Markkinaporssi Oy si Satamedia Oy vs. Finlanda (aplicatia  nr. 931/13)

G.S. vs. Georgia (aplicatia nr. 2361/13)

Oliari si altii vs. Italia (aplicatiile nr. 18766/11 si nr. 36030/11)

Schipani si altii vs. Italia (aplicatia nr.  38369/09)

Meimanis vs. Letonia (aplicatia nr. 70597/11)

Nassr Allah vs. Letonia (aplicatia nr.  66166/13)

R.S. vs. Polania (aplicatia nr.   63777/09)

Donprut SRL. vs. Republica Moldova (aplicatia nr. 45504/09)

Neagoe vs. Romania (aplicatia nr. 23319/08)

Grujovic vs. Serbia (aplicatia nr. 25381/12)

Frisancho Perea vs. Slovacia (aplicatia nr. 383/13)

Zachar si Cierny vs. Slovacia (aplicatiile nr. 29376/12 si nr. 29384/12)

Abdullatif Arslan si Zerife Arslan vs. Turcia (aplicatia nr. 40862/08)

Akarsubası vs. Turcia (aplicatia nr. 70396/11)

Cingilli Holding A.S. vs. Turcia si Cıngıllıoglu vs. Turcia (aplicatiile           nr.   31833/06 si nr. 37538/06)

Reisner vs. Turcia (aplicatia nr. 46815/09)

Deryan vs. Turcia (aplicatia nr. 41721/04)

Zafer Ozturk vs. Turcia (aplicatia nr. 25774/09)

Galambos vs. Ungaria (aplicatia nr. 13312/12)

Sursa: http://www.echr.coe.int

Sedinta C. E. D. O. din 30 iunie 2015

Curtea Europeana a Drepturilor Omului de la Strasbourg se va pronunta marti, 30 iunie 2015, impotriva unor state membre ale Consiliului Europei.

A.S. vs. Elvetia (aplicatia nr. 39350/13)

Peruzzi vs. Italia (aplicatia nr. 39294/09)

Abdulla Ali vs. Marea Britanie (aplicatia nr. 30971/12)

Grabowski vs. Polonia (aplicatia nr. 57722/12)

Serce vs. Romania (aplicatia nr. 35049/08)

Stan vs. Romania (aplicatiile nr. 24362/11 si nr. 52339/12)

Altug si altii vs. Turcia (aplicatia nr. 32086/07)

Sursa: http://www.echr.coe.int

CEDO nu mai sancţionează durata procesului penal

Recent, Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi-a schimbat propria practică în cauzele în care este sesizată cu privire la încălcări ale duratei rezonabile a procesului penal, informează specialiştii DIANA DRAGOMIR ŞI ASOCIAŢII.

Astfel, dacă până în luna decembrie, anul 2014, Curtea de la Strasbourg a condamnat de numeroase ori Statul Român pentru nerespectarea Articolului 6 din Convenţia Europeană în ceea ce priveşte caracterul rezonabil al procedurii penale, constatând inclusiv că există o deficienţă de ordin general a sistemului legislativ român, care nu prevede remedii eficiente în cazul unei durate nerezonabil de mari a unui proces penal, începând cu finalul anului 2014 practica Instanţei de la Strasbourg s-a schimbat radical.

În cele mai recente hotărâri, Curtea Europeană a statuat că petentul nu mai poate pretinde că este victimă a încălcării Articolului 6 din Convenţie, cu privire la caracterul nerezonabil al procedurii penale, în condiţiile în care, pe de o parte, instanţa naţională investită cu judecarea procesului penal recunoaşte, în mod suficient de clar, nerespectarea termenului rezonabil şi, pe de altă parte, acordă în mod expres şi măsurabil o reparaţie sub forma reducerii pedepsei şi a modalităţii de executare.

Este necesar însă că hotărârea instanţei penale să reflecte în mod clar faptul că stabilirea unei pedepse reduse şi modalitatea de executare a acesteia sunt o consecinţă directă a duratei nerezonabile a procedurii penale, recunoaşterea astfel făcută reprezentând, în opinia Curţii, o reparaţie adecvată.

Despre DIANA DRAGOMIR ȘI ASOCIAȚII

Diana-Elena Dragomir este unul dintre puţinii avocaţi din România specializaţi în cadrul Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), fiind singurul avocat român selecționat în 2003 de către Consiliul Europei pentru specializare în cadrul CEDO, la Strasbourg. A condus de-a lungul timpului mai multe cazuri „nouvelles affairs”, situaţii în care Curţii Europene i se aduc spre soluţionare problematici noi, dar și cazuri importante, complexe și notorii la nivel național. Diana-Elena Dragomir a pus bazele DIANA DRAGOMIR ȘI ASOCIAȚII, casă de avocatură care, pe lângă accentul pus pe spețele adresate CEDO, deține expertiză în domenii ca: Dreptul Comercial, Litigii, Penalul Afacerilor, Recuperări de Creanțe. DIANA DRAGOMIR ȘI ASOCIAȚII pune la dispoziția clienților și un produs special, denumit Avocat de Familie.

Urmărește

Fiecare nou articol să fie livrat pe email.